Thursday, May 3, 2012

11:11






'I am out of time'

YaAllah busykn kami dengan hal yang membawa faedah
Jauhilah kami dari perkara yang sia-sia



"Bersangka baiklah kepada Allah"

No comments: